BETER BEHEER

Aan de ingang van de grote bedrijventerreinen komt een infozone met een digitaal infoscherm. Op de touchscreen kunnen bezoekers eenvoudig een bedrijf opzoeken. Op kleinere bedrijventerreinen wordt een infozone ingericht met een infobord. Aan de hand van een uniforme letter-cijfercombinatie in kleur worden de chauffeurs naar hun bestemming geleid langs het meest aangewezen traject. Het systeem laat dus toe dat de terreinbeheerder de verkeersstromen kan sturen per type voertuig, bijvoorbeeld om een fietsverbinding te vrijwaren van vrachtverkeer.

Het hart van BISY wordt gevormd door de centrale bedrijvendatabank. Door de dynamische aard van de bedrijvigheid zal de databank continu bijgewerkt worden, zowel met input van wvi/Leiedal, als van de gevestigde bedrijven zelf. Locatiegegevens van alle bedrijven worden bijgehouden in het GIS (Geografisch Informatie Systeem). Door die verwevenheid van data en kaarten krijgen we een beter zicht wie waar gevestigd is, met een efficiënt terreinbeheer tot gevolg.

infozuil 1

totem hoofdtoegang

infozuil 2

infozuil vooraanzicht

infozuil 3

infozuil achterkant

INFORMATIE DELEN

Tot op heden hebben wvi en Leiedal in kader van parkmanagement meerdere bedrijvengidsen gemaakt. Dat zijn boeken met alle gevestigde bedrijven en hun situering. Alhoewel geapprecieerd door de besturen en de bedrijven, holden ze de continue veranderingen op het terrein steeds achterna. Met BISY behoort dat tot het verleden.
Het aansturen van de infozuilen met up-to-date informatie is maar één van de toepassingen van de databank. Via webapplicaties wordt de informatie in verschillende verschijningsvormen ontsloten. Toepassingen van de databank zijn: de digitale infozuilen op het bedrijventerrein, de back-office van wvi|Leiedal, integratie in verschillende websites en zelfs GPS-systemen. Daartoe zijn wvi|Leiedal toegetreden tot een denktank van het ‘Vlaams Instituut voor Mobiliteit’ (VIM) met de belangrijkste GPS-operatoren.