persconferentie inhuldiging BISY-informatiezuil op het bedrijventerrein De Leite te Ruddervoorde (Oostkamp)

23-11-2010

Er is vastgesteld dat op veel bedrijventerreinen ofwel geen bewegwijzering is ofwel dat de bewegwijzering verouderd is. Er bestaan ook veel verschillende systemen door elkaar. Slechte bewegwijzering wordt door bedrijven op bedrijventerreinen vaak als knelpunt gemeld.

Daarom ontwikkelden de twee West-Vlaamse intercommunales wvi en Leiedal een nieuw systeem, BISY genaamd, het Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem.

De globale aanpak van in de studiefase, de verwevenheid van digitale en fysieke componenten, de hedendaagse vormgeving, het efficiënt databeheer en de schaal waarop het systeem zal toegepast worden, maken het BISY-project uniek. Het innovatieve signalisatiesysteem kan dienen als voorbeeld in Vlaanderen én Europa.

Op 23 november 2010 hebben wij het resultaat getoond op bedrijventerrein De Leite in Ruddervoorde. De oude individuele wegwijzers zijn vervangen door uniforme borden met een letter-cijfercombinatie en een kleur per zone. Aan de ingang van het terrein springen de aangelegde parkeerstrook en de digitale infozuil in het oog. Alle relevante informatie van de gevestigde bedrijven is opgeslagen in de achterliggende databank, die door middel van het aanraakscherm geconsulteerd kan worden.

inhuldiging Bisy zuil De Leite

De eerste fase van het project wordt mede ondersteund door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma Doelstelling 2 en door de Vlaamse Overheid via Vlaanderen in Actie en het Agentschap Ondernemen. EFRO subsidieert 40% van de kosten en de Vlaamse Overheid 20%.

In totaal voorziet wvi zelf 2,5 miljoen euro om het bewegwijzeringsysteem op al haar bedrijventerreinen te installeren en zo haar bedrijventerreinen kwalitatiever te maken.