BISY Eindconferentie

09-12-2010

Op 9 december 2010 organiseerden wvi en Leiedal de eindconferentie van hun Doelstelling 2 project BISY. BISY staat voor Bedrijven Informatie- en Signalisatie systeem en gaat over een innovatief systeem van bewegwijzering dat gekoppeld is aan de kruispuntbank voor ondernemingen en dat digitaal ontsloten wordt via touchscreen infozuilen op het terrein en de website www.bisy.be. Dit project wordt financieel ondersteund door Europa en Vlaanderen.

De eindconferentie vond plaats in het Cultureel Centrum De Spil en werd bijgewoond door mensen van een diversiteit van organisaties zowel op gemeentelijk, provinciaal als Vlaams niveau evenals beroepsorganisaties. Het project BISY werd voorgesteld en daarnaast was er tijd voorzien voor projecten waar BISY mee in relatie staat zoals de bedrijvengidsen in de regio Kortrijk, de Economische Kaart West-Vlaanderen en het INSIGN project van het VIM, Vlaams Instituut voor Mobiliteit.

Deze eindconferentie betekent echter niet het einde van het project. De bewegwijzering zal uitgebreid worden naar andere terreinen die door Leiedal en wvi ontwikkeld werden. Bovendien is het concept ook buiten West-Vlaanderen toepasbaar. Na een evaluatieperiode zal nagegaan worden welke terreinen met een digitale of een analoge infozuil uitgerust zullen worden. Daarnaast zullen alle bedrijventerreinen opgenomen worden in de centrale databank en zal deze permanent onderhouden worden.