Controleer de gegevens van uw bedrijf

29-02-2012

Bij het vullen van de BISY-databank gaan wvi en Leiedal zo zorgvuldig mogelijk te werk. Toch is het mogelijk dat niet alle bedrijfsgegevens volledig juist in de databank zijn opgenomen. Daarom raden wij de bedrijven aan om hun gegevens te controleren. Eventuele fouten of wijzigingen van de gegevens kunnen worden gemeld via het contactformulier op deze website.

Het zenuwcentrum van BISY wordt gevormd door een centrale databank, waarin alle relevante gegevens van de gevestigde bedrijven zijn opgenomen. Als basis voor de databank gebruiken wvi en Leiedal de gegevens uit de federale Kruispuntbank voor Ondernemingen. Deze gegevens worden aangevuld met specifieke BISY-data, zoals een kaart met de locatie van het bedrijf en een foto van de bedrijfstoegang. Op deze manier kan alle informatie die een chauffeur nodig heeft om een bedrijf te vinden, eenvoudig worden opgevraagd.

Om ervoor te zorgen dat chauffeurs optimaal gebruik kunnen maken van BISY, is het natuurlijk van groot belang dat de gegevens van de bedrijven juist in de databank zijn opgenomen. Daarom raden wij de bedrijven aan om dit te controleren. Indien de gegevens van uw bedrijf onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u dat melden via het contactformulier op deze website.